Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Pro Plan Vet Diets

Pro Plan Veterinary Diets FortiFlora za mačke​

Dopunska hrana za odrasle mačke i mačiće, formulirana za podršku zdravlju i ravnoteži crijeva.​
Pro Plan Veterinary Diets FortiFlora za mačke​
Pročisti
Filteri:

Sadrži zajamčenu razinu zaštićenog mikrokapsuliranog održivog probiotičkog soja (SF68) (5 x 108 CFU*/g). Proces mikrokapsulacije povećava stabilnost, osiguravajući da razine živih korisnih bakterija uđu u GI trakt.Dokazano promiče zdravlje crijeva i ravnotežu mikroflore: sadrži bakteriju mliječne kiseline Enterococcus faecium (SF68) u razinama koje dokazano podržavaju zdravlje crijeva i ravnotežu mikroflore.​