Ključne životne faze

Key Life Stages Banner

Briga za vašu mačku u svakoj životnoj fazi

Kako se brinuti za stariju mačku

Prehrana vaše starije mačke

Otprilike kada napuni sedam godina, uočit ćete da je vaša starija mačka usporila ritam života - i tko ju može kriviti!
SAZNAJTE VIŠE

Je li moja mačka stara?

Vaša je mačka važan dio obitelji, i mi shvaćamo da nije ugodno razmišljati o tome da vaš pahuljasti prijatelj stari.
SAZNAJTE VIŠE

Briga za stariju mačku

Možda uočite da vaša mačka više drijema, ne može skakati tako visoko, ili ne hvata komad vezice s jednakom energijom kao nekada.

SAZNAJTE VIŠE